Kancelaria

Misją Kancelarii jest świadczenie obsługi prawnej opartej na przejrzystych zasadach i zaufaniu. Kancelarię cechuje indywidualne podejście do powierzonej sprawy, zaangażowanie wykraczające poza konwencjonalne ramy, a także szybka reakcja – niezbędna z uwagi na zmieniające się realia życiowe i biznesowe. Bogata wiedza teoretyczna, doświadczenie oraz stały rozwój to atuty, które zapewniają naszym Klientom dostęp do profesjonalnej obsługi prawnej.

Bogusz Kajda

radca prawny, mediator

Radca prawny Bogusz Kajda ukończył stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i uzyskał tytuł magistra, broniąc pracę pt.: Formy prawne służące realizacji kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego na przykładzie nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi.

Odbył aplikację radcowską i po zdaniu egzaminu, uzyskał wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w poznańskich i kaliskich kancelariach, dzięki czemu posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, publicznych oraz klientów indywidualnych.

Joanna Dymarczyk-Kajda

adwokat

Adwokat Joanna Dymarczyk-Kajda ukończyła stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i uzyskała tytuł magistra, broniąc pracę pt.: Macierzyństwo w polskim prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem macierzyństwa zastępczego.

Odbyła aplikację adwokacką i po zdaniu egzaminu, uzyskała wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami adwokackimi, radcowskimi oraz z podmiotami specjalizującymi się w zarządzaniu wierzytelnościami i prowadzeniu postępowań windykacyjnych. Pracowała jako prawnik dla jednej z wiodących spółek branży modowej.

Doradza głównie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa autorskiego, prawa pracy, przedsięwzięciach związanych z rynkiem e-commerce oraz we wszelkich kwestiach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla kogo

Co robimy

Specjalizacje

 

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od rodzaju oraz skomplikowania sprawy. Z tego względu wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie

W umowach z Klientami stosowane są następujące metody rozliczeń:

Ten rodzaj rozliczeń polega na ustaleniu z góry określonego wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.
Ten rodzaj rozliczeń polega na ustaleniu stawki przysługującej za godzinę pracy Kancelarii.
Przy ustaleniu stawki godzinowej możliwe jest określenie maksymalnej granicy wynagrodzenia (tzw. cap).
Ten rodzaj rozliczeń stosowany najczęściej w umowach z Klientami biznesowymi, którym zależy na stałej obsłudze prawnej, wówczas w zamian za ustalone stałe miesięczne wynagrodzenie Kancelaria świadczy określoną ilość usług prawniczych w danym miesiącu. Możliwe jest także rozliczenie kwartalne – wówczas, w przypadku większego nakładu pracy nad powierzonymi zleceniami w danym miesiącu, możliwe jest zbilansowanie całościowych kosztów obsługi prawnej w kolejnych miesiącach.

Kontakt

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną również poza Kaliszem, w szczególności w takich miastach jak: Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Pleszew, Konin czy Sieradz. W zależności od specyfiki sprawy podejmujemy czynności na terenie całego kraju.

Administratorem Danych Osobowych, przetwarzanych w związku z wysłaniem zapytania przy użyciu formularza kontaktowego jest Bogusz Kajda, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Bogusz Kajda, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: Kalisz, ul. Polna, nr 20, lok. 220, adres do doręczeń: Kancelaria Radcy Prawnego Bogusz Kajda, Kalisz, ul. Górnośląska, nr 36a, 62-803, poczta Kalisz 4, skr. poczt. nr 93, posługujący się nr NIP: 5140299013, REGON 383930601.

Zasady przetwarzania i zabezpieczenia Państwa danych zostały uregulowane w Polityce Prywatności.