Kancelaria

Misją Kancelarii jest świadczenie obsługi prawnej opartej na przejrzystych zasadach i zaufaniu. Kancelarię cechuje indywidualne podejście do powierzonej sprawy, zaangażowanie wykraczające poza konwencjonalne ramy, a także szybka reakcja – niezbędna z uwagi na zmieniające się realia życiowe i biznesowe. Bogata wiedza teoretyczna, doświadczenie oraz stały rozwój to atuty, które zapewniają naszym Klientom dostęp do profesjonalnej obsługi prawnej.

Bogusz Kajda

Radca prawny
Mediator

Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz mediatorem.

Ukończyłem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zapewniam doradztwo prawne w zakresie obsługi korporacyjnej, sporządzania i zawierania umów handlowych oraz świadczeniu usług audytu prawnego (due diligence). W swojej praktyce zawodowej uczestniczyłem w procesach łączenia i przekształcania spółek, wspierałem od strony prawnej procesy budowania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw, doradzałem Klientom z wielu branż, między innymi energetycznej, odnawialnych źródeł energii, budowlanej, transportowej, informatycznej.

Świadczę także usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów publicznych. Wspieram jednostki sektora finansów publicznych, świadcząc zarówno bieżącą i kompleksową obsługę prawną, a także uczestnicząc w wielu przedsięwzięciach inwestycyjnych, prowadzeniu bieżącej obsługi administracyjnej społeczności lokalnej, tworzenia prawa miejscowego, gospodarki nieruchomościami, zamówień publicznych, czystości i porządku w gminach, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, czy podatków i opłat lokalnych. Ponadto doradzam w zakresie prawa oświatowego oraz zapewniam obsługę prawną organów prowadzących szkoły i przedszkola.

Z powodzeniem reprezentuję interesy klientów w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej. Posiadam doświadczenie w opracowywaniu strategii okołoprocesowej i prowadzeniu procesów karnych, cywilnych i administracyjnych, w tym z zakresu ochrony danych osobowych i prawa pracy. Opracowuję również dokumenty, których celem jest minimalizacja ryzyka prawnego.

Prowadzę szkolenia dla przedsiębiorców oraz jednostek administracji publicznej.

Joanna Dymarczyk-Kajda

Adwokat
Specjalista w obszarze compliance

Jestem członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe "Compliance w organizacji" na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Reprezentuję klientów indywidualnych i korporacyjnych w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz przed organami administracji publicznej.

Zapewniam bieżące wsparcie w tworzeniu i negocjowaniu umów handlowych, prawnego zabezpieczenia transakcji handlowych, dochodzenia zwrotu należności oraz doradztwa korporacyjnego. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu bieżącej obsługi prawnej jak i kierowaniu złożonymi projektami obszarze m.in.: prawa pracy, HR, ochrony danych osobowych, e-commerce, prawa własności intelektualnej, IT oraz ochrony konkurencji i konsumentów.

Doradzam Klientom w zakresie czynności poprzedzających postępowanie sądowe, w tym prowadzę negocjacje ugodowe. Z sukcesem reprezentuję strony postępowań w sprawach cywilnych, w szczególności w postępowaniach rozwodowych, alimentacyjnych, z zakresu opieki nad małoletnimi dziećmi, w sprawach pracowniczych, a także w sprawach o zapłatę należności.

Jako ekspert w obszarze compliance zajmuje się m.in. opracowaniem kodeksów postępowania, polityk antykorupcyjnych, mechanizmów zgłaszania naruszeń (whistleblowing), procedur antydyskryminacyjnych i antymobbingowych oraz związanych z przepisami branżowymi. Prowadzę także szkolenia wewnętrzne związane z wdrożeniem i utrzymaniem efektywnego systemu przeciwdziałania naruszeniom.

Dla kogo

Co robimy

Specjalizacje

 

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od rodzaju oraz skomplikowania sprawy. Z tego względu wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie

W umowach z Klientami stosowane są następujące metody rozliczeń:

Ten rodzaj rozliczeń polega na ustaleniu z góry określonego wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.
Ten rodzaj rozliczeń polega na ustaleniu stawki przysługującej za godzinę pracy Kancelarii.
Przy ustaleniu stawki godzinowej możliwe jest określenie maksymalnej granicy wynagrodzenia (tzw. cap).
Ten rodzaj rozliczeń stosowany najczęściej w umowach z Klientami biznesowymi, którym zależy na stałej obsłudze prawnej, wówczas w zamian za ustalone stałe miesięczne wynagrodzenie Kancelaria świadczy określoną ilość usług prawniczych w danym miesiącu. Możliwe jest także rozliczenie kwartalne – wówczas, w przypadku większego nakładu pracy nad powierzonymi zleceniami w danym miesiącu, możliwe jest zbilansowanie całościowych kosztów obsługi prawnej w kolejnych miesiącach.

Kontakt

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną również poza Kaliszem, w szczególności w takich miastach jak: Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Pleszew, Konin czy Sieradz. W zależności od specyfiki sprawy podejmujemy czynności na terenie całego kraju.

Administratorem Danych Osobowych, przetwarzanych w związku z wysłaniem zapytania przy użyciu formularza kontaktowego jest Bogusz Kajda, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Bogusz Kajda, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: Kalisz, ul. Polna, nr 20, lok. 106, posługujący się nr NIP: 5140299013, REGON 383930601.

Zasady przetwarzania i zabezpieczenia Państwa danych zostały uregulowane w Polityce Prywatności.